Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Instrukcja rozwijania prętów kompozytowych

Instrukcja "Bezpieczeostwa Pracy" podczas odwijania prętów kompozytowych zwiniętych w wiązkach.

1. Uwaga: Do odwinięcia prętów kompozytowych z zakresu średnic do 8 mm (włącznie) prace może wykonad jedna osoba. Dla średnic powyżej 9 mm potrzeba co najmniej dwóch osób. Pręty o średnicy 12 mm powinny być rozwijane przez co najmniej 3 osoby.

2. Przed przystąpieniem do pracy, należy nosić sprzęt ochrony osobistej:
- specjalną odzież z długimi rękawami,
- rękawice ochronne, aby uniknąć uszkodzenia skóry spowodowanego przez włókno szklane,
- okulary, aby chronić oczy przed przypadkowym kontaktem z wolnym końcem pręta.

3. Przed i podczas procesu odwijania wiązki osoby dokonujące tej czynności muszą stać z jej boku.

Oryginalnie zabezpieczona wiązka musi byd ułożona pionowo (płaszczyzna okręgu prostopadła do powierzchni gruntu) na ziemi lub innej stabilnej powierzchni.
Wiązkę należy mocno docisnąć stopą od wewnętrznej strony wiązki tak by zablokować ją pomiędzy stopą a stabilną powierzchnią.
Następnie należy odnaleźć jeden z końców zwiniętego pręta, przytrzymać go jedną ręką (w przypadku prętów o większej średnicy czynność tę wykonuje druga osoba), drugą ręką przeciąć taśmę zabezpieczającą wybrany koniec pręta.
Uwolniony koniec pręta należy wyciągnąć z wnętrza wiązki i ułożyć na ziemi lub innej powierzchni rozwijanej.
Kolejną czynnością jest przecięcie pozostałych taśm zabezpieczających.

Uwaga ! Przez cały czas wiązka musi byd zabezpieczona przed samoczynnym odwinięciem poprzez mocne dociśnięcie do podłoża oraz przytrzymywanie wiązki (na przeciwległym końcu wiązki) ręką.


W przypadku prętów o większej średnicy czynność tę wykonuje druga osoba!
Następnie należy powoli odwijać pręt poprzez obracanie wiązki w kierunku przeciwnym do jej nawinięcia aż do pełnego rozwinięcia kręgu.
Czynność tę należy wykonywać ostrożnie, gdyż zwinięty pręt posiada pamięć kształtu przez co ma tendencję do samoczynnego gwałtownego prostowania się.

pixel